Evren Teorisi

2
360

Site ziyaretçisinin gönderdiği yazıyı paylaşıyorum.

Sizlere ilginç geleceğini umduğum bir konuda yazıyorum ve danışmak istiyorum. Keplerin yaşadığı zamandan, yani 1609 dan beri, 400 yıldır bizlere öğretilmiş ve ezberletilmiştir ki, Kepler kanunlarına göre uzay cisimlerinin güzergahları bir odağında Güneşin bulunduğu elips şeklinde bir yörüngedir. Gezegeni güneşe bağlayan hat,eşit zamanda eşit alanlar tarar.Gezegenin Güneş etrafındaki dolanımı periyodiktir.

Liseden beri öğrendiğimiz bu bilgiler sakattır.

Yörüngeler elips değil Polar koordinatlarda sarmal,Kartezyen koordinatlarda paraboldür .Newton kanunları esas alınarak, ve enerji sakınımı denklemleri kurularak yeni bir matematikle bu 400 yıllık yanlışlığın düzeltilmesine ,kendiniz de araştırıp inandıktan sonra İlim çevreleri üniversiteler ve aklınıza gelebilecek Kepler tutuculuğu öğreten kurum yetkililerini protesto etmenizi bu yeni teoriye el vermenizi isteyeceğim.Zira Kepler kanunlarını anlatarak hocalık taslayan kişilerin,bu yeni teoriyi onaylayarak rütbe kaybetmelerini,kendi ayaklarına kurşun sıkmalarını ummak hata olur.

Başlarken

İşin aslı esası Newton kanunlarına dayanıyor.Malum F=m*dV/dt dir.Buna benzer fizik matematiğini bildiğinizi kabul ediyorum.Gene Newton diyor ki,uzayda
cisimlerin birbirini çekme kuvveti radyaldır .F=Fr dir.Radyala dik,yanlamasına bir çekim kuvveti bileşeni yoktur.Yani F=Fp=0 dır. Kullanılan indislerin anlamı bu vesileyle anlatılmış sayılıyor.(p) indisi yanlamasına, radyala dik,perpendicular demek.(r) indisi radyal demek. F=m*dVp/dt=Fp=0 yazılınca dVp/dt=0 denmiş oluyor,ki entegre edilince dolanım hızı Vp=Sabit bulunur. Bu değer skaler bir değerdir.Yönü değişik olabilir.

Oysa Kepler’in alanlar kanunu r*Vp=Sabittir diyor.Herhangi bir ispat yok.Sadece bir varsayım.İşte bizler 400 yıldan beri bu sakata inandırıldık.Bu sakata inandırılışımız lisede başladı,üniversitede vektör matematiği uyutmalarıyla lisedeki parabol yörüngeler,elips oluverdi. Allahın kanunu değiştirilmiş ve bizlere yutturulmuş oldu. Yörüngelerin elips oluşunun da bir ispatı yok.Sadece yörüngelere elips olmak yakıştırıldığı için elips denmiş.O zamanın modası olan geometrik konik kesitlerinde ucu kapalı,yörünge olmaya layık tek şekil elipstir. Elips düzlemsel bir geometridir.Uzay cisimlerinin ilelebet böyle bir düzlemde dolandığını bizlere kabul ettirmek için ilgili bilgeler takla bile atmaya razı olurlar. Düzlemsel gidişatta bir burulma olsa elips,elips olmaktan çıkacaktır. Alan mevhumu kalmayacaktır. Keplere göre yörüngeleri elips var saymak gerekmektedir.

Oysa Vp=Sabit ifadesi enerji sakınımı denklemine sokulunca 

r=-4*t^2+4*t*T-4*T^2/6 uzay hareket denklemi bulunur ki bu denklem bir elips göstermez. Bu Polar sistemde bir sarmaldır yahut Kartezyen sistemde bir paraboldür.Bu parabol lise fizikte gördüğümüz eğik atışlar denkleminin bire bir kendisidir.Bu vesileyle Allahın fizik kaidesi yeniden keşfedilmiş sayılır. Alemde iki Allah yoktur. Burada (r=güneş gezgen arası mesafe,t=gerçek zaman,T=gezegenin ömrü) anlamındadır.

Yorumlar

Uzay hareket denkleminde t=0 koyarsak r<0=-4*T^2/6 bulunurki bence yorumu gezegene ait zamanın sıfırında,gezegen güneşin karnında imiş manası çıkar.Gezegen güneşten doğmuş püskürmüş,bir alev topu şeklindeymiş olduğu anlaşılır.Kepler fiziğinde gezegen bulunduğu yörüngede toplaşan gazlardan tozlardan Pat diye gezegen olarak oluşmuştur denir.O yörüngede ilelebet kalır. Ömrü söz konusu değildir.Doğmadığı için ölmesi de konuşulmamalıdır. Sarmal teorisinde,güneş içinde bir oluşum,güneşten bir püskürerek doğuş,Bir yaşayış,bir son vardır.Keplerde son yoktur. Güneşten doğum bugün bile devam etmektedir. Güneş tutulmalarında gözlemlenir

Ancak güneşin büyük pelteler,gezegen fırlatması zayıflamıştır.

Keplerin alanlar kanunu r*Vp=Sabittir.Yörünge elips olduğu için enberi,en öte noktalarda hız farklıdır.Hız değişimi ivme var demektir.Bu ivmeyi,tıpkı ayakta metroda giderken duruş kalkışlarda hissettiğimiz sarsıntı şeklinde hissederiz. Hissetmiyorsak hız değişimi yoktur,ivme yoktur, Vp=Sabittir.

Gerçekte Kepler alanlar kanunu r*Vp=Sabit var derken,aynı zamanda periyot kanunuyla da r*Vp^2=Sabit var der. Bunu fizikçiler görür de görmezden gelir. Nasıl olur da  hangi matematikle bu farklı iki ifade aynı fizikte bir arada var olabilir.Ancak Vp=Sabit ise ve de r=Sabit ise bu matematik mümkündür. Zaten Newton da öyle demiş:periyot kanunu düzgün,sabit çevre hızlı dairesel yörüngede geçerlidir. Eliptik yörüngede geçersizdir, Sarmal yörüngede de geçersizdir. Sarmal yörünge daireyi andırır ama daire değildir. Bir parabolü Ox ekseni etrafında döndürünce meydana gelen paraboloid hacmin yüzeyine sarılmış ip gibidir.Sarımın adım çapları parabolik değerler gibi artar,bir tepe noktasından geçer,azalarak sıfırlanır. Elipste en beri en öte diye adlandırılan ve milyarlarca yıldır süreceği söylenen tekrarlar vardır. Sarmal teoride tekrar yoktur.Bir tek tepe noktası vardır. Kepler fiziğinde olduğu gibi gezegen (hadi şuna dünya diyelim rahat düşünelim) milyarlarca yıldır güneşe bir yaklaşıp,bir uzaklaşmaz. En beri,en öte noktaları yoktur,elips yoktur.

Hiç siz bir topun ağzından çıkan güllenin menzili boyunca hızının bir azalıp bir arttığını duydunuz mu? Menzil boyunca hız Vx=Vp=Sabittir,Vy=Vr=değişir. Yer çekimi vardır.Vx=Vp=Sabittir çünkü menzil yönünde bir çekim kuvveti yoktur.

Gene bir dolanımın,dünya için 365 gün olmadığı,bilfarz 2,0 milyar yıl önce senenin 185 gün gibi olduğu hesaplanıyor.

Bu durumda ışık yılı mesafesinde yılı hep 365 gün almanın getirdiği hatalar da düşünülmelidir.

Bir başka hesap da zamanımızdan 1 851 986 640 yıl önce senenin tas tamam 12 ay çektiği hesaplanıyor.

Şimdiki zamanlarda sene 12.368 ay çekiyor.

Bir zamanlar ayın hem önyüzü,hem de arka yüzünün görüldüğü tarihlerin var olduğu anlaşılıyor.

27 Mayıs 2016 tarihinde Mars ile dünyanın hizaya geleceği bulunuyor.

Ay dünyadan daha uzun ömürlü olarak ortaya çıkıyor T ay=9 410 901 036 güneş devri,T dünya=9 263 192 001 güneş devri olacakmış bulunuyor

Acaip acaip hesaplarla yorumlar yapılabiliyor..

Spekülatif hesaplarda yapılabiliyor:Tevrattaki Ademin 931 yıl yaşadığı hesabı tutturulabiliyor.

Sarmal teoride yıl yok. Güneşi dolanım süresi var.

Acaba Adem hangi tarihte yaşayıpda 931 adet bahar görmüştür. Hesaplamaya kalkışabilirsiniz.

Astronomi ilmi adamları dünya için gerçek zamanı hesaplamışlar. Galiba radyoKarbon metodu diyorlar.2009 tarihinde t=4600000000 adet güneş etrafında dolanım yaşanmış.Sarmal teorisi hesaplarıyla hangi gezegen dünyadan önce veya sonra var olmuş,ömrü ne kadardır gibi hesaplar yapılabiliyor. Şöyle tablolar var:

t-planet-omur

gezegen-donus-sureleri

Burada r*Vp^2=Sabit rasatlarla bulunmuştur.Google dan planets data table yazarak benzeri tablolar bulunur.Bu tablo sarmal teorisiyle tertip edilmiştir.Hem r*Vp^2=sabit hem de r*Vp=Sabit ise Vp=Sabit olmaya, sabit kalmaya mecburdur.Keplerin alanlar kanunu sakat görünüyor.Yok böyle bir kanun. Olamaz. Anlatımların detayları bilahare verilecektir. Yörünge şekli de elips değil. Şöyle:

yorunge

Yazan Necat Taşdelen

Yazar Hakkında

1956 senesinden beri elips çevre uzunluğu konusunda araştırma yaptım. Hintlilerin ünlü matematikçisi Ramanujandan daha hassas neticelere ulaştım.Hindistan, Amerika, Çin,Rusya’da araştırmam yayınlandı.Türkiyede yayınlanması engellendi. Bu araştırmayı kimden çaldın dendi. 2009 yılında uzay yörüngelerinin elips olmadığını farkedince araştırma merakımı uzay fiziğine yönelttim. Hocalardan çok çektim. Şikayetçiyim.

Yüzüklerin Efendisi romanında yer alan en önemli karakterlerin hangi mitolojilerden alındığını karşılaştırmalı ve detaylı olarak anlatan inceleme-araştırma çalışması yayımlandı. Bugüne kadar sayısız araştırma yapıldı. Kitaplar, makaleler yazıldı. Ancak tam anlamıyla deşifre edilemedi. Bu konuda rehber bir kitap olacak. Kısacası, Tolkien’in romanı yazarken yaptığı kokteyli nasıl hazırladığını göreceksiniz. Bunun yanında Türk kültürünün diğer kültürlerle olan derin bağlarını da. Röportaj için buraya tıklayın. Kitabı imzalı satın almak için buraya tıklayın.

2 YORUMLAR

  1. Konuyla ilgili Dr. Selcuk Topal’ın cevabı: evet bu da bildik bir konu. aslında güneş etrafındaki her gezegenin bir elips değil de bir spiral yörüngede hareket ettiğini söylüyor. güzel de videosu var bunun youtube da. çok uzun zaman önce de çok şey yazdım bununla alakalı. spiral diye birşey yok. elbette eğer hayali yörünge çizgilerini birleştirirseniz sanki gezegenler spiral çiziyormuş izlemini verir çünkü güneş de hareketli. galaksi merkezi etrafında dönüyor. ama unutulan şey şu. gezegenler güneş etrafında belli bir yörüngede hareket eder. bu yörüngenin biraz eğimi olabilir. diğer gezegenlerin yörünge düzlemine göre. ama kesinlikle bir spiral çiziyormuş gibi güneş hareket ederken onun arkasında kalmaz. youtube’daki videoyu izlersen ne dediğim daha iyi anlaşılır.

  2. Selçuk bey merhaba,Kepler yasalarının sakat olduğunu,yörüngelerin elips olmadığını,alanlar kanununun olmadığını,periyot kanununun olmadığını anlatmak ve ispat etmek istiyorum..
    Kepler, yörüngelerin elips olduğunu varsaymış,ispat etmemiştir.Sonr da mademki yörüngeler elips o halde alanlar kanunu r*Vp=Sabit var varsayımını söylemiştir.Gene bir ispat yok.Derken periyot kanununu vaaz etmiştir.Demiştir ki (r1/r2)^3=(P1/P2)^2 dur. bu P=2*pi*r/Vp bilnerek r*Vp^2=Sabit yazılır.Bir de alanlar kanunu r*Vp=Sabit var.Nasıl oluyorda her ikisi birden var oluyor.Şimdi azıcık matematik yapalım: r*Vp^2/r*Vp=Vp=sabit/sabit=sabit yazarız.Yani şartımız Vp=sabit olmalıdır çıkar.Nitekim Newton’un evrensel çekim yasası da, çekim kuvveti radyaldır.F=Fr dir.Radyala dik,yanlamasına bir çekim kuvveti bileşeni yoktur.F=Fp=0 dır der.Buradan da Fp=m*dVp/dt=0 demekten entegralle Vp=Sabit bulunur.Yani cisim bir çekim merkezi etrafında ilelebet sabit hızla dolanır.Kepler dolanmaz diyor.Şİmdi bu Vp=sabit ifadesi,enerji sakınımı diferansiyel denklemine sokulunca uzay hareket denklemi olarak r=-4*t^2+4*t*T-4*T^2/6 bulunur.Bu denklem bir elips göstermez.Bu,lisede okuduğumuz eğik atışlar denklemi gibidir. Kartezyende bir parabol gösterir.Polarda (x,y,z,zaman) koordinatlı polarda bir sarmal gösterir.Bir paraboloid yüzeyine sarılmış yay gibi bir yörünge gösterir.Yani uzayda elips yörüngesi görünmüyor.Sarmal yörünge etrafında sarmal yörüngeler söz konusu.Güneş samanyolu güzergahında giderken gezegenleri de sürüklüyor,onun için sarmal yörünge var,ama eliptik değil..Siz galiba eliptik sarmal var diyorsunuz.Hayır.Elips yok ki sarmalı konuşulsun.Sonra aphelion,perihelion da yok.Dünya da beher dolanımda güneşe bir yaklaşıp bir uzaklaşmıyor.Yörünge boyunca hız değişimi,ivme de yok.Olsaydı insan bünyesi bu ivmeyi hissederdi.Yok ki hissetmiyor.Hissediyorum diyen parmak kaldırsın.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here