Uzay Kanunlarına İsyan


Site ziyaretçisinin teorisidir. Yayınlamamızı rica etti.

Yeni uzay teorisinde dayanak noktası Newton’un mekanik kanunlarıdır. Newton diyor ki uzayda cisimlerin birbirini çekmesi radyaldır.F=Fr dir. Radyala dik yönde, yanlamasına bir çekim kuvvet bileşeni yoktur.F=Fp=0 dır.Yani Fp=m*dVp/dt=0 dır.Buradan dVp/dt=0 yazılır ve entegrasyonla Vp=Sabit bulunur. Oysa Kepler r*Vp=Sabit diyor. Diyor ki yörüngeler elips olduğu için alanlar kanunu vardır. İspat yok ama böyle olduğunu varsayıyorum demiş. İş varsaymakla bitmiyor.

Onun zamanında analitik hesap yokmuş. Geometrik benzetmeler kurulurmuş. O zamanın modası da geometrik konik kesitlermiş. Bu konik kesitler arasında başlangıcı son noktaya değen,yegane kapalı çizgi düzlemsel elipstir. Diğerleri ucu açık olan parabol ve hiperboldur. Gene demiş ki yörüngeler elips olmaya mecburdur çünkü ucu açık bir yörüngede yüzselerdi,gök cisimleri uzayda kaybolup giderlerdi.Sarmal yörüngeleri bulup da ret eden Newton bile,sarmalların ucu açıktır demiş. Analitik cebirden haberi olmadığı için,sarmalların kapalı uçlu olduğunu görememiştir. Halbuki 1311 yılında Şirazlı Kutbettin yörüngelerin cycloidal sarmallar olduğunu bildirmiştir.

kutbettin-siraz

Ben Şirazlı Kutbettin’in bildirisinin Newton kanunlarına göre hesabını yaptım. Bir elips güzergahındaki   dolanımda gezegen (şuna dünya deyip rahatça düşünelim) çekim merkezi olan güneşe bir yaklaşır bir uzaklaşır.Bu hareketi milyarlarca yıldır yapar.Yapmaya devam edecektir,denir.Yörüngenin elips olduğu ispat edilemiyor Varsayılıyor.

Bütün bu yamuk bilgileri bize daha orta okul-lise çağlarımızda öğrettiler.Bir yandan eğik atışların parabol olduğunu anlatırken bir yandan da dünyanın güneş etrafında eliptik bir yörüngede dolandığı öğretildi.Birbirine zıt anlamdaki bu fizik ifadelerini çocuk kafamıza soktular.Bu sakatlıktan kurtulmamız şarttır.

İşte size yamuk bilgilerden kurtulma fırsatı.Size yamukluğu aşılayan hocalarınıza itiraz etmeğe,kafa tutmaya mecbursunuz.Yapmaktan kaçınırsanız onların öğrettiği günaha ortak sayılacaksınız.Bunun için yeni teorinin oluşumunu hazım etmek gerekir.

Hiç bir astronomi hocasına dVp/dt== ise Vp=Sabit bulunur matematiğini onaylatamazsınız. Sanki matematik görmemişler gibi bön bön bakarlar. Hiç Keplere itiraz olur mu denir. Git teorini kepler kanunlarına itiraz etmeden  anlat derler. İtiraz etmeden nasıl anlatılacağını kendileri de bilmezler.Vp=Sabit bulunmasının matematiğini inkar ederler. Siz bu dolanma hızının sabit kaldığına matematikle inanmalısınız. Ondan sonra isyan bayrağını çekebilmelisiniz. Kafa tutabilmelisiniz. Gerçi hesaptan, mantıktan anlayanlar Vp=Sabit demesini bilirler. Anlamayanlar hem r*Vp=Sabit derler,hem de r*Vp^2=Sabit derler. Oysa sadece birinden biri doğrudur. Rasatlar r*Vp^2=Sabit diyor.Tablosu aşağıda:

Bunu da okuyabilirsiniz  Uranüs Nasıl Bir Gezegendir?

yorunge-dolanim-sureleri

Şimdi bu Vp=Sabit ifadesini enerji sakınımı denkleminde kullanınca,uzay hareket denklemi olarak r=-4*t^2+4*t*T-4*T^2/6 bulunur.Bu denklem lisede okuduğumuz eğik atışlar denkleminden başkası değildir. Polar koordinat sisteminde bir sarmal,Kartezyen koordinat sisteminde bir paraboldür. Böylece lisedeki fiziğin kanununu yeniden bulmuş oluruz.Bu denklemden haberi olmayan astronomi bilgeleri,bu yörünge denklemine elips demekle,alemde iki fizik kanunu var demiş durumundalar.Lisede parabol dediklerine üniversitede elips diyerek ortalığı bulandırmışlardır.İki Allahlı fizik yaratmışlardır.Oysa Allah tekdir, kanunu tekdir.Sözüm ona bilgelerin de vazgeçmeğe gönülleri yoktur.Bu yamukluğu ekmek kapısı olarak görmektedirler. Tek Allahı onaylamaları mümkün değildir. İşlerine gelmemektedir. Profesörlük rütbelerini kaybederler. Günahta kalmayı tercih ederler. Siz etmeyin,araştırıp hesaplayıp,düzgün olun. Benim dediklerimi bile şüpheyle karşılayıp, kendiniz araştırıp bulunuz. Bulup inanınız.

 

Bakınız önümüzdeki 27 Mayıs 2016 tarihinde Mars ile Dünyanın gez göz arpacık hizaya geleceği  bu sarmal teorisiyle hesaplanıyor. Bir hizaya gelmekten diğerine geçen zaman 780 gündür.Keplere göre zaman aralığı 764 gün de olabilir, 810 günde olabilir. Bu dengesiz hesap 27 mayısta görülecek. Keplere göre hizaya gelme 22 Mayıs 2016 da olacaktır. Teorinin sağlamlığını o zaman göreceğiz. Görmedikçe inanmam demekte var.İnanmak için görmek şart değildir.Çoğumuz için atlas okyanusu var mı. Var. Gördünüz mü. Hayır. Görmeden nasıl var diyorsunuz. Hele bir de geminiz Atlas okyanusunda batacak gibi olsun, o zaman Atlas okyanusu var mı yok mu anlarsınız. Bekleyin görün ya da siz de hesap yapıp hizaya gelme tarihini bulabilirsiniz. Bundan önceki hizaya gelme 08 Nisan 2014 de olmuştu.Üzerine 780 gün koyunca 27 Mayıs 2016 bulunur.

 

Daha komik bir durum var.Hizaya gelme diyoruz.Ama bu durumun frenkçesi oppozisyon demek.Oppozisyon zıt tarafta olmak demek.Ortaçağ cahiliyesinden kalma bir deyim.Bizim astronomlar hemen kabul etmişler.Biat etmeğe bayılıyorlar.Dünyanın  alemin merkezi kabul edildiği zamanda,hıristiyanlık icabı güneş dünyanın etrafında dolanıyor denildiği zamanda,Dünyanın bir ufkunda güneş,zıt ufkunda Mars varken. bu konuma oppozisyon denmiş.Bizim astronomlar da,mal bulmuş mağribi gibi konunun üstüne çullanıp  olayı benimsemişler.Oysa bugün frenkler oppozisyon tabirini laf ola kullanıyorlar.Aslında iç konjonction (çakışma),dış conjonction diyorlar.Bizim astronomlar bunu diyemedikleri için,ben hizaya gelme tabirini kullandım.

Bunu da okuyabilirsiniz  Zamanın Bir Yönü Var mı?

Velevki 27 Mayısta bir hizaya gelme olayı olsa bile,bunun sahte bir olay olduğunu öyleyecek astronomlar bulabileceksiniz.Kabul ederlerse sarmal yörüngeleri kabullenmiş sayılırlar.Hiç bu kabulü yapıp da kendi ayaklarına kurşun sıkarlar mı.


1981/Mersin doğumlu, Harita Mühendisi, Araştırmacı-Yazar, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Kitap: Orta Dünyanın Analizi HKMO, İçel Sanat Kulübü,

One Comment

 1. İki yüzlü gök fiziği .
  Konu uzay yörüngeleri olunca Keplerin iki yüzlü gezegen yörüngelerini düşünmek gerekiyor: Eliptik yörüngeler teorisinde hem alanlar kanunu var,hem de periyotlar kanunu.Aynı anda var.Bu ikiyüzlü teorinin aynı zamanda var olması ilme ters değil de nedir.Tersliği anlatalım.Radyal çekim yönünde (r) indisini,radyala dik çekim yönünde (p) indisini kullanacağız.Anlatımda 3 yol var.
  1-Newtona göre çekim radyaldır F=Fr vardır,F=Fp yoktur.F=m*dV/dt dir.Fp=0 demek m*dVp/dt=0 demek.Bu ifade entegre edilince Vp=Sabit bulunur.Yani gök cisminin çekim merkezini dolanma hızı Vp=Sabit çıkar.Dolanma hızı yörüngeye teğet hız değildir.Çekim yönüne dik olan hızdır.Oysa Kepler alanlar kanunu ile r*Vp=Sabit diyor.Bu anlatıma astrofizikçiler itiraz eder.İstediğiniz astronomi hocasına sorunuz,hiç entegralle Vp=sabit bulunurrmu derler.Matematikte geçerli olan o entegral çözümü,fizikte geçmez diyecek kadar maytematiği katlederler de farkında değillerdir.Maalesef.

  2-1609 yılında Kepler alanlar kanunu olarak r*Vp=Sabit vaaz etmiştir.İspat vermemiş,sadece emretmiştir.Daha sonra 1618 yılında periyotlar kanunu vaaz etmiş:(r1/r2)^3=(P1/P2)^2 demiştir.Bunu (Vp) dolanma hızı cinsinden yazmak için 2*pi*r/Vp=P demek gerekir.O zaman kısa bir dönem için r*Vp^2=Sabit2 bulunur.Bu da (Periyot kanunu)/(alanlarkanunu)=(r*Vp^2)/(r*Vp)=Sabit2/sabit1=SABİT=Vp demektir.Yani 1609 alanlar yasasını Keplerin bizzat kendisi 1618 yılında periyotlar yasası ile ret etmiş.Alanlar kanunu yok.
  Alanlar kanunu yok ise,yörüngeler eliptiktir demek de yok
  3-Matematikten ürkütülmüş kişiler daha mantıklı bir Vp=Sabitçözümünü keşfederler.Keplerin alanlar kanunu yörüngede radyala dik hız değişimi,yani ivme var ise,bir kuvvet doğacağını,Yörüngedeki insanların bedenen bir sarsıntı hissedeceklerini bilirler.Ama biz milyarlarca yıldır böyle bir sarsıntı hissetmiyoruz.Yok ki hissetmiyoruz.İvme yok.Yani dVp/dt=0 dır.Keplerci astronomlar size hissetmediğiniz ivmeye var dedirtiyorlar. Bu ivmeyi kendileri hissediyorda,siz mi hissetmiyorsunuz.Senenin hangi gününde böyle bir ivmeyi hissediyorlar. Sormalısınız.Gerçi olmayan bu ivmenin Kepler kanunlarıyla değeri a=0,000064..metre/San^2 dir.Çok çok küçüktür.Küçük kütleli cisimler farketmeyebilir.Ama dağlar sarsılır denizler çalkalanır.Hiçbir hareket olmadığına göre Vp=Sabittir.
  Tabii Vp=Sabit hesaplara sokulunca uzay hareket denklemi,lise fiziğinde öğrendiğimiz ikinci dereceden eğik atışlar denklemi çıkar r=-4*t^2+4*t*T-4*T^2/6.Bu elips değildir.Kartezyende bir parabol,Polarda güneş merkezli,parabolikbir vortex sarmaldır.
  Şimdi azıcık hesap yaparak bu bilgilere sizde ulaşabilirsiniz. Keplerin uzaydaki iki yüzlü kanunlarından ayılabilirsiniz.

Comments are closed.