Ekstrem Bilgi

  • Türklerin İlk Ataları-Tur-7

    Türklerin bir adı Saka ise, bir adı da Tur’dur. Bu adın geçtiği ilk tarihi belge İranlılardaki Zerdüşt  dininin kutsal kitabı Avesta’dır. Şunu hatırlatalım ki, Zerdüşt’ün yaşadığı dönem...

  • Yıldıza Dönüştürülen Çocuk

    “Çünkü yaratan tarafından emredilen düzene uydular, yedi dindar rişi gökyüzünde parlak bir şekilde ışıdılar. ” Mahabharata,.III. 25. 14. Uzun, uzun yıllar önce, dünyanın yaratılmasından he­men...

  • Hermetizm

    Hermetik Öğretiler : “ Üstad’ın ayak sesleri işitildiğinde, öğretisine açık olanların kulakları sonuna kadar açılır.” Kybalion ” Dünyanın sahip olduğu okült öğretilerin hiç biri, günümüz...