Ekstrem Bilgi

 • Ezoterizm’de Dünden Bugüne Taş Kültü ve Asalar

  Çevrelerine belirli tesirler yaydıklarına ve canlı organizmalar üzerinde hem psişik hem de fiziksel etkilerde bulunduklarına inanılan taşlara eski uygarlıkların kültürlerinde ve ezoterik çalışmalarda “Tılsımlı Taşlar” ismi verilmiştir....

 • Çin İmparatorunun Ölümsüz Ordusu

  Terra Cotta ilk defa 1920’li yıllarda bir köylünün şans eseri tarlasını kazarken bulduğu büyük bir taş asker sayesinde varlığı keşfedildi. Eğer bu köylü korkup askerleri...

 • Gagauz Türklerinin Halk İnançları Ve Gelenekleri

  “Gagauz Türkleri halk inançları ile diğer Türk halkları itibariyle ortaklıklar, daha ziyade Türkmen-Oğuz Türkle­ri’nde görülmektedir. Biz Ortodoks Türkleri’nin izahını Proto Türklerden hareketle yapmakta yanayız. Bize...

 • Ekminezi Nedir?

  Ekminezi, geçmiş yaşamı tekrar yaşamak demektir. Kişi hangi yaşa getirilirse o yaşın ruh halini canlandırmakta ve yaşamaktadır. ” Ekminezi ” tabirini Prof. Dr. Pitre ortaya...

 • Sokrat-Sokrates Kimdir? Öğretisi Nedir?

  Sokrat (Sokrates) İ.Ö. 470 yıllarında bir taş yontucusunun ve bir ebenin oğlu olarak Atina’da dünyaya geldi. Söylendiğine göre, doğduğu kenti yalnız askerliğini yapmak üzere terk...

 • Kişilik Bozuklukları Nelerdir?

  Kişilik bozuklukları, neden oldukları toplumsal sorunlar göz önünde tutularak A, B ve C olmak üzere üç küme halinde incelenir. Kişilik, kişinin en önemli varlığıdır. Bu yüzden ne...