EkstremBilgi – Bilim, Sanat, Tarih ağırlıklı bilgi sitesi

 • Yerellik ve Dolanıklık ( Dolaşıklık )

  Özel ve genel göreliliği kabul etmek, Newton’un mut­lak uzay ve mutlak zamanından vazgeçmek demektir. Kolay olmasa da zihninizi bunu yapmak üzere eğite­bilirsiniz. Her hareket edişinizde...

 • Etrüskler’in Türklüğü DNA Testiyle Kanıtlandı

  Özet : Etrükslerin kökeni  belirsizdir ve eski İtalya’nın  Hint-Avrupa olmayan nüfüsudur. Kendi kültürlerini bölgesel olarak geliştirmiş geniş bir mutabakat bulunmaktadır.Ancak Etrüsklerin evrimsel süreci ve göç...

 • Higgs Bozonu – Tanrı Parçacığı Nedir?

  20. yüzyılın başına kadar maddenin en küçük parçası olarak atomu biliyorduk. Atomun içinde bir çekirdek var. Çekirdeğin içinde de proton ve nötron. Sonra bu çekirdeğin...

 • Irk Nedir?

  Belirli bir ırk, biyolojik kalıtımla edinilmiş ayrıcalıklı bir fiziksel özellikler serisine sahip kişilerden meydana gelir.Dünya nüfusunu ırk gruplarına ayırabilmek için pek çok fiziksel özellikten yararlanılmıştır....

 • Etrüsk Kralı Lucius Tarquinius Priscus

  “Tarkhuin” kelimesi, hiç şüphesiz, Türklerde önemli bir ünvan olan ve Çin kaynaklarında da “Takan” şeklinde zikredilen “Tarkhan” kelimesinin Etrüskler dönemindeki telaffuzundan başka bir şey değildir. Onun için, “Tarkhuin” alı...