Ekstrem Bilgi

 • Etrüskçe İçin Eski Türk Topluluklarının Önemi

  Altay dağları, denebilir ki, aşağı yukarı Türklerin oturdukları bölgeleri Moğolların oturdukları bölgelerden ayıran bir dağ silsilesini oluşturur. Bugün oralardaki Türkler oldukça ilkel bir hayat sürmektedirler. Bunların bizim bakımımızdan önemleri şurdan...

 • Hormon Çeşitleri – Hormonların Sınıflandırılması

  Sentezleri belirli organlarla sınırlı olmadığı ve hormon kavramı, yeterli nitelikte diğer endojen  maddelerden  ayrılmadığı       için      hormonların  sınıflandırılması  güçtür. Hormon nedir? Nasıl çalışır? öğrenmek için buraya...

 • Birleşik Avrupa Ordusu ile Atilla’nın Savaşı

  Birleşik Avrupa Ordusuyla Savaş Atilla, Priskos’un da içinde bulunduğu heyete soğuk davranıyordu. Etrafa hakim olan yalanların hoşuna gitmediğini gösteriyordu. Başbuğ, yalan sanatının artık siyaset sayıldığını...

 • Beyin Dalgaları

  Beyinden yayılan elektrik sinyalleri kafatasına bağlanan alıcılarla ölçülebiliyor. Elektroensefalogram (EEG) denen bir aletle ölçülen bu sinyallere “beyin dalgaları” deniliyor. Esas olarak 4 tür beyin dalgası...

 • Depresyon Kimlerde Görülür?

  Depresyon her yaş, cinsiyet, ırk ve ekonomik düzeyde görülebilir. Yapısı, süreci, sınırları, belirtileri, ifadesi gibi tanımlayıcı enstrümanları farklılık gösterse de hemen hemen toplumda az veya çok...